Vergunningen
  • Ferdinand Bolstraat 63

2391VH Hazerswoude-Dorp

  • Telefoon 06 - 28 49 12 99
  • E-mail info@schoutenbouwadvies.nl

Vergunningen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u daar in veel gevallen een Omgevingsvergunning, de vroegere bouwvergunning, voor nodig. Wij zijn u als deskundige hierin graag van dienst bij het verzorgen van de benodigde tekeningen, berekeningen en het indienen van de bouwaanvraag.

 

Allereerst bespreken wij met u uw wensen en bekijken de situatie. Vervolgens wordt de benodigde aanvraag opgesteld, zodat deze kan worden ingediend bij de gemeente. Als u ons als gemachtigde aanwijst, zijn wij namens u het aanspreekpunt voor de gemeente voor vragen en eventuele aanpassingen.

 

Tijdens de procedure houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag. Na verloop van tijd kunnen wij, indien gewenst, de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor u gaan voorbereiden. U kunt zich dan blijven concentreren op uw gezin en uw eigen werk.