Calculaties
  • Ferdinand Bolstraat 63

2391VH Hazerswoude-Dorp

  • Telefoon 06 - 28 49 12 99
  • E-mail info@schoutenbouwadvies.nl

Calculaties

Al meer dan 15 jaar hebben wij ervaring in het opstellen en bepalen van bouwkosten voor woningbouw, utiliteitsbouw, verbouwingen, renovaties en restauraties. Van raming tot inschrijfbegroting kunnen wij voor u verzorgen. Naast de bouwkundige calculaties kunnen wij ook de kosten bepalen voor schilderwerk, stukadoorswerk en beglazing.

 

Om te kunnen voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers hebben we gekozen voor meerdere calculatiepakketten, te weten:

-WpCalc;

-Handsoft.

 

Hierbij maken we gebruik van landelijk, gemiddelde eenheidsprijzen, onder andere gebaseerd op het “Tijdsnormenboek voor Schilderwerkzaamheden”. Voor de specialistische werkzaamheden raadplegen wij diverse collega-bedrijven waarmee wij regelmatig samenwerken.

De uitgetrokken eenheden vanaf bestek en tekening, alsmede de ter plaatse opgenomen projecten, worden door ons verwerkt en u digitaal per mail aangeleverd. Met name werkzaamheden voor verbouw, renovatie en restauratie van bestaande woningen, bedrijfspanden en monumenten zullen wij ter plaatse moeten opnemen en inventariseren.

 

Als onafhankelijk calculatiebureau zijn wij ook kleine timmer-, schilders- en stukadoorsbedrijven graag van dienst. Wij richten ons op de calculatiewerkzaamheden die voor u als ZZP-er tijdrovend zijn. U kunt zich dan blijven concentreren op de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Over de vergoeding, de looptijd en de aard van de werkzaamheden worden met u vaste afspraken gemaakt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type project en het soort werkzaamheden dat wij gaan verrichten.