Bouwkundige Opname
  • Ferdinand Bolstraat 63

2391VH Hazerswoude-Dorp

  • Telefoon 06 - 28 49 12 99
  • E-mail info@schoutenbouwadvies.nl

Bouwkundige Opname

Het aankopen van een huis of bedrijfspand komt in iemands leven niet vaak voor. Het is daarom aan te bevelen, het betreffende pand te inspecteren van dak tot kruipruimte. Als onafhankelijke partij en ervaren bouwkundige kunnen wij u daarin een hoop zorgen besparen.

 

Op uw verzoek kunnen wij een opname doen van de bouwkundige staat van de woning of het bedrijfspand. Hoe is het gesteld met het casco en wat is de inwendige, bouwkundige staat? Hiervoor stellen wij een rapport samen, helder en in begrijpelijke taal geschreven. Dit rapport, eventueel voorzien van de benodigde foto's, wordt u full color per e-mail toegezonden.

 

De bouwtechnische opname is in ieder geval een visuele inspectie van o.a.:

- de fundering, kruipruimte en vloeren;

- de bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;

- de staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten en schoorstenen;

- de technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en

dakconstructie;

- de staat van puien, kozijnen, ramen, deuren en van het schilderwerk;

- hoe het gesteld is met de ventilatie en brandveiligheid van het pand;

- de onderhoudsstaat van toiletruimten en badkamers.

- de eventuele aanwezigheid zwam en/of houtworm.

 

Daarbij kunnen wij u een kostenindicatie geven voor het wegwerken van eventueel achterstallig onderhoud en/of uw bouwkundige wensen. Ter plaatse kunnen wij u adviseren wat wel en wat niet mogelijk is om het pand naar uw zin te maken. Door onze ervaring met vele andere projecten kunnen wij u ook suggesties geven voor verbeteringen waar u zelf misschien nog niet op was gekomen of waarvan u niet wist dat ze ook mogelijk zijn. In een kostenraming geven wij u aan wat de direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten zijn.